FőoldalKívánságlista (0)FiókomKosárPénztár

Vásárlási feltételek

Ezt a honlapot az A&P Kft. (továbbiakban A&P) üzemelteti. A honlapon előforduló hibákkal kapcsolatban az A&P nem vállal felelősséget. A honlapon található, információkat legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint közöljük.

A honlap látogatóinak korlátozás vagy fenntartás nélkül el kell fogadniuk a honlapra vonatkozó alábbi általános használati feltételeket.

A honlap használatának általános feltételei:

1. Szerzői jog

1.1 A honlap oldalai szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogvédelem különösen a sokszorosítás, adaptáció, fordítás, más adathordozón történő tárolás és feldolgozás elleni védelemre vonatkozik, az elektronikus tárolást vagy feldolgozást is beleértve. Az oldalak részben vagy egészben történő felhasználása csak az A&P - előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A honlap tartalma és szerkezete egyaránt szerzői jogvédelem alatt áll. Bármilyen információ, adat sokszorosítása, és különösen a szövegek vagy azok részeinek, illetve a képanyagoknak a felhasználása csak az A&P előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Az illusztrációk szerző jogi védelem alatt állnak. A terjesztés és sokszorosítás jogával a A&P rendelkezik. Ez a jog a képek automatikus vagy manuális úton történő archiválását követően is teljes egészében hatályban marad.


2. Védjegyek

2.1 A Linde Group logója a Linde Gáz Magyarország Zrt védjegye. Ennek a védjegyeknek az illetéktelen használata vagy bitorlása kifejezetten tilos, és ellentétben áll a védjegyekről, a szerzői jogról, az egyéb szellemi tulajdonjogokról és a tisztességes piaci versenyről szóló jogszabályokban foglaltakkal.


3. Harmadik személy honlapjára vonatkozó jognyilatkozat

3.1 A honlap lapjai más, harmadik személy által üzemeltetett honlapokhoz vezető linkeket (azaz hyperlinkeket) tartalmazhatnak. Ezeknek a honlapoknak a tartalmát az A&P nem ismeri. Az A&P mindössze megkönnyíti ezeknek a honlapoknak az elérését, tartalmukért azonban semmilyen felelősséget nem vállal. A harmadik személy által üzemeltetett honlapokra vezető linkek célja a honlapok megtalálásának a megkönnyítése, az ott található oldalakon szereplő állítások nem tőlünk származnak. A honlapunkon található linkeken keresztül elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett oldalakon közölt tartalmaktól egyértelműen elhatárolódunk. Különösen nem vállalunk felelősséget az ezeken az oldalakon előforduló esetleges törvénysértésekért vagy harmadik személy jogainak megsértéséért.

3.2 Az A&P honlapjáról hyperlinken keresztül elérhető honlapokért kizárólag az adott honlap tulajdonosa felel.

3.3 Az A&P nem vállal felelősséget a hyperlinken keresztül elérhető oldalakon előforduló jogsértésekért, beleértve a szerzői jog, védjegyhez fűződő jog, egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jog vagy személyiségjog sérelmét.

3.4 Megrendelés vagy egyéb ügyletre vonatkozó jogi nyilatkozattétel esetén csak a felhasználó és az adott honlap tulajdonosa, illetve az ott bemutatott ajánlattevő fél vagy személy között jön létre jogviszony, és semmilyen körülmények között sem az A&P. és a felhasználó között. Kérjük, olvassák el a hyperlinken keresztül elérhető honlapon szereplő szállító általános üzleti feltételeit.


4. Általános jognyilatkozat

4.1 Az A&P holnaphasználattal összefüggő kártérítési felelőssége - a kár jogi értelemben vett okától, többek között a károkozástól függetlenül - csak a szándékosan vagy súlyos hanyagság által okozott károkra korlátozódik. Az A&P szerződéses kötelessége súlyos megszegése következtében nyújtandó kötelező kártérítési felelőssége esetén a kártérítési igényben foglalt teljes összeg az előre látható károkra korlátozódik. Ez az A&P termékfelelősségre vonatkozó hatályos törvény vagy bármilyen vállalt szavatosság alapján fennálló kártérítési felelősségét nem érinti. A felelősség fentiek szerinti korlátozása ugyancsak nem vonatkozik az emberi élet veszélyeztetésére, testi sérülés okozására vagy az emberi egészség károsítására.

4.2 Az A&P mindent megtesz annak érdekében, hogy az A&P honlapja vírusmentes legyen, a teljes vírusmentesség azonban nem garantálható. Ezért ajánljuk, hogy mindenki gondoskodjon a megfelelő vírusvédelemről (pl. vírusvédő használatával).

4.3 Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy boltunkban csak regisztráció után vásárolhatnak, rendelhetnek.

4.4 Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését online áruházunkon keresztül hozzánk eljuttatja.

4.5 Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazoljuk.

4.6 Ez a megrendelés beérkezését követő 0-24 órán belül megtörténik munkanapokon.

4.7 Nem vállalunk semmilyen felelősséget az internet szolgáltatás minőségéből vagy hiányából, az e-mail szolgáltatónál technikai okok miatt elveszett levelek miatti teljesítetlen megrendelésekért!

4.8 A vételár a feltüntetett termékek melletti bruttó ár.


5. Adatvédelem

5.1 A Vásárlók adatait kizárólag saját számlázásunk és könyvelésünk dokumentálására használjuk. A vásárlói adatok a szállítás és kézbesítés idejére átadásra kerülnek a szállító cégeknek. A szállító vállalatok szerződésben nyilatkoznak az adatok bizalmas kezeléséről. Az adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésre bemutatjuk, módosítjuk vagy töröljük (kivételt képeznek azok a számla adatok (a számlák tőpéldányai), melyeknek megőrzésére a Számviteli Törvény Kötelez bennünket).


6. Minőségi panaszok

6.1 Bármilyen, az áruval kapcsolatos minőségi panaszt az áru vételétől számított 10 napon belül írásban jelezni szíveskedjenek felénk. Panaszát csakis akkor fogadjuk el, ha az áru az általunk szállított formában, minőségben szerepel, áll fenn. Csakis olyan árut vagyunk hajlandóak kicserélni, amely a jogos használatból eredendően, vagy hibás készítés, anyaghiba folytán lépett fel.


7. Termék visszavásárlási garancia, elállási jog

7.1 Webáruházunk szolgáltatásai terén etikusan, törvényesen, a Vásárlók érdekeit szem előtt tartva jár el. A Vásárló a szerződéstől a 17/1999 kormányrendeletben foglaltak szerint 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Előfordul, hogy az Internetes áruházban kiválasztott termék a valóságban mégsem olyan, mint amilyet Ön szeretett volna. Az ilyen esetekben természetesen az áru értékére pénz visszafizetési garanciát vállalunk, melynek érvényesítési módja a következő:

7.2 Jelzi a termékkel kapcsolatos elégedetlenségét Ügyfélszolgálatunkon, telefonon, emailen. Munkatársunk az egyeztetés után (számla visszakeresése, a termék értékének megállapítása) közli Önnel, hogy a termék visszavehető-e vagy sem.

7.3 Az A&P kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban ügyfelünknek kell gondoskodnia. A vásárló kérésére, kollégáink készséggel gondoskodnak a visszaszállítás bonyolításáról, ügyfelünk ilyen irányú igényét ügyfélszolgálatunkon jelezhetik. Ebben az esetben, a visszaszállítás költségeivel kapcsolatosan emailen vagy telefonom kaphat tájékoztatást.

7.4 A termék megérkezésekor munkatársunk ellenőrzi annak sértetlenségét, és a megállapodás szerinti összeget visszajuttatjuk önhöz.

7.5 Indokolt reklamáció esetén a házhoz szállítási költséget is visszafizetjük, amennyiben csak meggondolta magát, a fuvarköltséget NEM áll módunkban visszafizetni.